16-17 NOVEMBER 2024

 

Moderator: ”Integration, identifikation eller religion? Dop av judar i Sverige under 400 år” med Per Hammarström.

I vilken omfattning har judar konverterat till kristendomen i Sverige? Och varför? Denna session skildrar de judiska konvertiternas historia under 400 år, från 1600-talets stora judedop, judereglementets tid och emancipationstiden, fram till 1900-talet. Vi kommer få möta judar för vilka dopet blev ett sätt att nå delaktighet, yrkeskarriär, utbildning eller giftermål, men också de som identifierade sig med den kristna omgivningen och kristendomen.

Willy jobbar som moderator professionellt och har också gjort en hel del för Limmud. Ett motto för Willy är tempo och begriplighet. En session får inte bli seg och alla ska hänga med och förstå.

Foto: Johan Mellin

0 kr