14 – 15 NOVEMBER 2020

24 september, 2019

Karolinska och Region Stockholms policy mot antisemitism

Redan i juni 2017 gjordes en anmälan om antisemitiska trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset, men utan respons från sjukhusledningen. Först mer än ett år senare, i oktober 2018, uppmärksammades det i media att en överläkare och verksamhetschef anmälts för antisemitiska trakasserier mot tre judiska läkare. Nu, drygt ett år senare har ärendet vuxit på ett oanat vis och fått stor uppmärksamhet både lokalt och internationellt.

Till Limmud 2019 kommer Irene Svenonius (Finansregionråd för Region Stockholm) inleda med att berätta om Region Stockholms arbete mot antisemitism. Därefter beskriver och diskuterar Judith Bruchfeld och Björn Fischler som är talespersoner för Aktionsgruppen mot Antisemitism och Rasism på Karolinska Universitetssjukhuset, vad som skett det senaste året i frågan, under Willy Silbersteins moderatorskap.

 

Antisemitismens utveckling i Sverige

Många judar i Sverige är rädda att visa att de är judar. Påfallande många säger exempelvis att de drar sig för att gå på judiska tillställningar för att de är oroliga. Judehatet kommer från islamister, nazister och vissa vänstergrupper och sprids inte minst via sociala medier som också utgör en plattform för radikalisering.

 

SSU och antisemitismen

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU har länge anklagats för att hysa medlemmar och förtroendevalda med uttalade antisemitiska åsikter. Inte minst i Skånedistriktet där såväl ramsor i 1:a maj-demonstrationer som uttalanden i sociala medier har tolkats i antisemitisk riktning. SSU-basen Philip Botström ger sin syn på anklagelserna. I panelen också Widar Andersson, chefredaktör för socialdemokratiska Folkbladet och Jonathan Leman, researcher Expo. Moderator: Willy Silberstein.

 

Dryga 40 år med Judiska församlingen

Sex f.d. chefer, 1973-2015, på judiska församlingen resonerar, diskuterar, berättar och kåserar om dåtiden i församlingen med blick mot framtiden under ledning av Willy Silberstein.

 

Willy Silberstein har jobbat som journalist i mer än 30 år, främst på Ekot, SR. Numera är han egenföretagare och jobbar med medieträning och moderatorsuppdrag.