14 – 15 NOVEMBER 2020

28 oktober, 2018

Varför antisemitismen inte enbart är ett judiskt “problem” utan betydligt större än så

Säkerhetspolisen delar in den våldsbejakande extremismen i tre grupper. Vitmaktrörelsen, de autonoma grupperna och islamisterna. Det kan tyckas som om dessa grupper borde ha litet gemensamt. Men på en punkt är de rörande överens: hatet mot judar och mot staten Israel. Det brukar sägas att hur den judiska minoriteten behandlas är ett lackmustest för toleransen och öppenheten i ett samhälle. Ofta är antisemitism också sammanlänkat med andra icke-demokratiska åsikter.

Till minne av Per Ahlmark

BDS-rörelsens akademiska bojkott av Israel

BDS akademiska bojkott av Israel berör alla Israels akademiska institutioner. Inte enbart de som finns på Västbanken, utan alla högskolor och universitet, inklusive de mest prestigefyllda och mest integrerade.

Moderator

Före detta journalist, nu verksam som medieexpert och moderator.