14 – 15 NOVEMBER 2020

21 september, 2019

SSU och antisemitismen

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU har länge anklagats för att hysa medlemmar och förtroendevalda med uttalade antisemitiska åsikter. Inte minst i Skånedistriktet där såväl ramsor i 1:a maj-demonstrationer som uttalanden i sociala medier har tolkats i antisemitisk riktning. SSU-basen Philip Botström ger sin syn på anklagelserna. I panelen också Widar Andersson, chefredaktör för socialdemokratiska Folkbladet och Jonathan Leman, researcher Expo. Moderator: Willy Silberstein.

Widar Andersson arbetar som chefredaktör och opinionsskribent på Folkbladet i Östergötland. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som riksdagsledamot för Socialdemokraterna och som medarbetare på Hasselakollektivet; ett boende för ungdomar med drogproblem.