19-20 NOVEMBER 2022

Ute Steyer är rabbin i Stockholms Judiska Församling och undervisar på Paideia i Talmud och judiska studier. Innan hon kom till Stockholm arbetade hon som forskare och lärare i New York på Center for Jewish Law of Yeshiva University/Cardozo School of Law, på The Jewish Theological Seminary och på Yeshiva University.

Mikve – judisk jacuzzi eller förlegat rit?

Vad är mikven, varifrån kommer den och vad symboliserar den. Mikven har använts under årtusenden av judar och har på senare tid genomgått en renässans där judar återupptäcker mikven. Och hur ser det egentligen ut i mikvaot runt om i världen och i andra kulturer?

Bryr vi oss i judiska församling  om miljöfrågan? Vägar till aktivt judiskt miljöarbete

0 kr