16-17 NOVEMBER 2024

 

Religionens roll i ett sekulärt Sverige

Ett samtal med Mattias Amster och Ute Steyer om att arbeta med judendom och religösa frågor i ett sekulärt Sverige.
Moderator: Elizabeth Narrowe.

Judiskt perspektiv på H2O i (kli)mat

Vatten är avgörande för allt liv på jorden. Vatten är också centralt i den judiska årscykeln. I ett samtal med rabbin Ute Steyer och Jewcologys Paula Grossman diskuterar vi hur de judiska texterna ser på vatten och dess distribution. Kan den judiska idétraditionen ge oss nya perspektiv på de globala utmaningar vi står inför i vattenfrågan?
Moderator: Anneli Rådestad

Ute Steyer är rabbin i Stora Synagogan i Stockholm, med s’micha från The Jewish Theological Seminary i New York. Under denna Corona-sommar har hon vandrat delar av Roslagsleden och Blå Leden. Hon älskar att lära ut (kurser i Talmud, filosofi och andra rabbinska texter) och är ett stort cykelfan som gärna tittar på Giro d’Italia och Tour de France!

Foto: Karl Gabor

0 kr