19-20 NOVEMBER 2022

Kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen. Ordförande i Maria S-förening på Södermalm och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Musiklärarexamen från Kungliga Musikhögskolan samt studier i statsvetenskap och engelska.

Mer judiskt att vara vänster eller höger?

Många socialistiska texter är skrivna av judiska intellektuella och Israel grundades på socialistiska principer. Samtidigt har judar historiskt sett klarat sig bättre i kapitalistiska samhällen och idag förknippas Israel mer med start-ups än kibbutzer. Var på den politiska skalan hör judar egentligen hemma?

0 kr