18-19 NOVEMBER 2023

Dryga 40 år med Judiska församlingen

Sex f.d. chefer, 1973-2015, på judiska församlingen resonerar, diskuterar, berättar och kåserar om dåtiden i församlingen med blick mot framtiden under ledning av Willy Silberstein.

Tommy (Thomas) Bab, född 1947 i Stockholm. Förvaltningssocionom. Har nästan hela yrkeslivet arbetat i ledande befattningar inom organisationer/föreningar inom civilsamhället. Aktiv i olika judiska föreningar från 60-talets slut. Idag ordförande i Östersjöjudiskt Forum, styrelsemedlem i Svenska Makkabiförbundet, Chevra Kadisha och Socialdemokratiska Israelvänner. Arbetade som förvaltningschef vid Judiska Församlingen i Stockholm och på Judiska Centralrådet 2003-2013.

0 kr