18-19 NOVEMBER 2023

 

Ett samtal om Sveriges museum om Förintelsen

I regeringsförklaringen i januari 2019 lovade statsministern att ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas i Sverige. En utredning tillsattes och betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) presenterades i april 2020. Hör några av de inblandade berätta om vad utredningen kom fram till, varför ett museum om Förintelsen behövs i Sverige och vad museet borde göra.
Samtalet hålls till minne av överlevanden Max Safir som gick bort i år.

Tommy Ringart är ordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande.

Foto: KARLBERG media AB

0 kr