16-17 NOVEMBER 2024

Sylvia Freund är läkare och har tidigare varit aktiv i mer än tio år i styrelsen i Limmud. Med båda föräldrar som överlevde Förintelsen så blev det allt mer viktigt att se till att de överlevandes historia fortsatte berättas. Sylvia startade därför föreningen Förintelsens Röster, en berättargrupp där barn till överlevande ”den andra generationen” ger föreläsningar för att hålla minnet av Förintelsen levande.

 

Sessioner på Limmud 2023

Skärvor för minnet – om berättelser och tystnad efter Förintelsen

0 kr