16-17 NOVEMBER 2024

Varför antisemitismen inte enbart är ett judiskt ”problem” utan betydligt större än så

Säkerhetspolisen delar in den våldsbejakande extremismen i tre grupper. Vitmaktrörelsen, de autonoma grupperna och islamisterna. Det kan tyckas som om dessa grupper borde ha litet gemensamt. Men på en punkt är de rörande överens: hatet mot judar och mot staten Israel. Det brukar sägas att hur den judiska minoriteten behandlas är ett lackmustest för toleransen och öppenheten i ett samhälle. Ofta är antisemitism också sammanlänkat med andra icke-demokratiska åsikter.

Förläggare, författare och journalist och ordförande för Svenska Kommittén Mot Antisemitism, SKMA.

 

0 kr