19-20 NOVEMBER 2022

Filosofiska rummet på Limmud – om antisemitism

Vad kommer det sig att judehatet fortfarande är så utbrett? Vilka idéer är antisemitiska idag? Hur förhåller sig företeelserna antisemitism och antisionism till varandra; kan man motsätta sig existensen av staten Israel utan att vara antisemit?
Dessa frågor och flera diskuterar socialpsykologen Lasse Dencik med teologen och författaren Svante Lundgren under ledning av Willy Silberstein.

Docent och gästforskare i Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap vid Lunds Universitet.

 

0 kr