16-17 NOVEMBER 2024

Jiddisch mit fargenign

Sessionen belyser jiddisch och det judiska kulturarvet. Med språket och musiken gestaltar vi tillsammans med deltagarna ett för många bekant kulturarv, men för andra gömt eller glömt. Denna kulturskärva ska öka förståelsen och kunskapen kring jiddisch och den europeisk judiska tradition, som brutalt berövats sin civilisation. Programmet genomförs av mig som språkvetare och med Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye, som professionella och passionerade musiker och kulturarbetare.

 

Jiddisch till glädje och tröst

Sessionen tar upp hur språket kan hela och ge hopp. Texterna i en judisk musiktradition uttrycker det som gör hjärtat lättare och ger kraft att leva vidare.
Här tar vi upp det kulturarv som med humor, allvar och ur judisk tradition förmedlar hopp, framtidstro och den specifikt judiska. Under sessionen visar vi exempel som är specifikt förknippade med hur man sammanväver vardag och helg, dåtid och nutid. Naturligtvis både exemplifierar och översätter vi.

Sedan barnaåren har Susanne Sznajderman-Rytz varit passionerat jiddischspråkig och kämpat för jiddisch och jiddischkulturen. Louisa Lyne och Susanne har under många år delat engagemanget för språket, musiken och värdet av att sprida kulturarvet. För henne är jiddisch ett familjespråk och ett kärt arv. Louisa har engagerat sig i den viktiga uppgiften att via musiken och med berättelser levandegöra kulturen, traditionen och på så sätt utgör hennes kulturgärning en unik länk framåt. I detta arbete har deras vägar korsats.

0 kr