18-19 NOVEMBER 2023

Söderjudar – berättelser om ett fromt Stockholm

Det är två söners berättelser om ett fromt judiskt Södermalm i Stockholm på 50- och 60-talen, osynligt för den oinvigde. Kenneth Hermele har sin fromma mamma i centrum, Leif Zern sin pappa. De brottas bägge med sin judiska identitet och lojalitet mot sina föräldrar och sitt ursprung. De bor bara några kvarter ifrån varandra, men möts aldrig i denna shtetl mitt i Stockholm, ett samhälle i samhället. Deras berättelser är vittnesmål om hur svårt det kan vara att leva i sin tid och med sin tro. För att klara det har de olika strategier. Nu möts de i ett samtal med journalisten Stefan Mehr för att jämföra och rannsaka sin judiska uppväxt och sina livsval.

Stefan Mehr är journalist och tidigare chefredaktör. Nu leder han arbetet med Stora Journalistpriset. Hans judiska uppväxt tog plats i Vasastan i Stockholm, men kan knappast kallas from.

0 kr