19-20 NOVEMBER 2022

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker och romaner. Hans senaste bok ”De nya dödssynderna” kom ut hösten 2014. Hans thriller Stenträdet gavs ut 2013. Stefan Einhorn är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, godhet och visdom. Han medverkar regelbundet i radio och TV och har bland annat varit sommar– och vinterpratare.

Hur får jag  nästa generation att fortsätta  leva judiskt om jag inte är religiös?Hur  förmedlar vi judisk identitet till våra barn om religionen inte är det viktigaste? Stefan Einhorn, Elie Kellermann och Lena Posner Körösi samtalar.

0 kr