18-19 NOVEMBER 2023

Sonia Schlossman är journalist och författare och har i många år arrangerar resor till Rom, Florens-Venedig och Sicilien med temat judisk-kristna relationer. Hon bor i Köpenhamn men har även bott i Rom under långa perioder.

Dona Grazia Mendes, Marranerna och inkvisitionen

Dona Grazia Mendes var en av Europas rikaste kvinnor på 1500-talet. Hon ägde och drev ett stort handelsföretag med förgreningar i många länder och både kejsaren och inkvisitionen var ständigt på jakt efter hennes pengar. Hon föddes i Lissabon som dotter till döpta judar från Spanien och hon bodde i både Antwerpen, Venedig, Ferrara och Konstantinopel där hon återvände till judendomen. Hon byggde flyktvägar genom Europa för hundratals, kanske tusentals marraner på väg till Antwerpen och Venedig och därifrån till Konstantinopel. Sina sista år tillbringade hon i Konstantinopel och i Tiberias där hon byggde synagogor och judiska lärdomscenter.

0 kr