10-15 NOVEMBER 2020

2 november, 2017

Sharon Jåma är journalist och flitigt anlitad moderator. Hon är bland annat verksam som utrikesredaktör på SVTs  samhällspolitiska magasin Agenda. Sharon har i sitt arbete som journalist varit stationerad i Tel Aviv och Washington och rest och rapporterat från olika delar av världen,