19-20 NOVEMBER 2022

Kampen för Sovjetiska judar

Kamouflerade som turistresor men egentligen ”smugglarresor” till stöd för Sovjets förtryckta judar. Uppskattningsvis 3 000 resor gjordes från Sverige åren 1967 – 1986. Seth Jacobson organiserade många av resorna och Roland Loefler arbetade med att påverka opinionen. Moderator är David Grossman som också var ”smugglare”.

0 kr