19-20 NOVEMBER 2022

Brandbomber mot synagogor – vems mänskliga rättigheter ska skyddas?

Den 9 december 2017 kastade en grupp på ett tiotal personer molotovcocktails mot synagogan i Göteborg. Upprinnelsen var det amerikanska erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad tre dagar tidigare och flytten dit av den amerikanska ambassaden. Hovrättsdomen har varit omdiskuterad, eftersom rätten motiverade sitt beslut att inte utvisa en palestinsk gärningsman bl.a. med hänsyn till ”Israels eventuella intresse i saken” och den osäkra situationen vid den israeliska och palestinska gränsen.

Lawyer practicing in Sweden, specialized in litigating cases regarding civil rights and liberties.

0 kr