18-19 NOVEMBER 2023

Radikala judiska rörelser

Det judiska proletariatet har kallats det mest bortglömda proletariatet i historien. Ändå var det judiska radikala grupper som ryska tsardömet fruktade mest i slutet på 1800- talet. I USA utpekades anarkisten Emma Goldman till landets främsta fiende. Rosa Luxemburg, Karl Marx och Lev Trotskij kom alla från judiska miljöer. Den radikala erfarenheten fick många judar att senare bli aktiva i den amerikanska medborgarrätts- och kvinnorörelsen. Varför pratar vi inte mer om detta radikala arv?

Sarah Schulman är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på sociala rörelser och demokratisering. Hon har också studerat judiska politiska rörelser vid YIVO i New York och undervisar i ämnet på Paideia i höst.

0 kr