18-19 NOVEMBER 2023

Två ”kulturjudar” i förorten- hur har vår judiska bakgrund påverkat våra yrkesliv i norra Botkyrka

Vi berättar om våra arbeten i Botkyrka konsthall respektive mediahuset Fanzingo som båda ligger i norra Botkyrka. Varför jobbar vi för det vi gör? Vilken roll kan konsten spela och vilken funktion kan den ha i samhället? Hur ser det ut med antisemitismen på den plats där vi jobbar och hur har det judiska påverkat oss i våra yrkesroller?

Samuel Sjöblom är social entreprenör och projektledare med bred erfarenhet av att starta upp och driva projekt från idé till långsiktig verksamhet. De senaste 12 åren inom ramen för Föreningen Fanzingo vars mission är att ge barn och unga andra underrepresenterade grupper en röst i medierna. Sedan ett år arbetar Samuel med tema digital innovation på bibliotek inom ramen för Region Stockholms kulturförvaltning.

0 kr