16-17 NOVEMBER 2024

Sam Carlquist, tidigare teaterregissör och programchef i Kungsträdgården, har under de senaste 10 åren kommit ut med 6 diktsamlingar varav 5 på Migoli förlag. Dikterna berör oftast existentiella ämnen och varje diktsamling innehåller judiska teman.

 

Sessioner på Limmud 2023

Ett flimmer på näthinnan – den eftertraktade svindeln- själ, rädsla och epifani i dikten

 

Foto: Håkan Lindgren

0 kr