16-17 NOVEMBER 2024

 

Det höll oss vid liv – om humor under Förintelsen

Existerade humor i Förintelselägren och vad var dess syfte? Ronn berättar om humor som en palliativ medicin. Varför är humorn så viktig för judarna och hur yttrade sig den under Förintelsen. ”It kept us alive” av Chaya Ostrower, ”Skratta eller Gråta” av Bertil Neuman och ”Vem ska skriva vår historia” av Samuel D Kassow är böcker som Ronn utgår ifrån under denna föreläsning. En humoristisk föreläsning men med få skratt…

Ronn är skådespelare, regissör och komiker. Han har satt upp ett antal judiska shower sedan 1998 och spelar just nu ”En kväll utan Gnäll” tillsammans med Tobias Kessler. Han låg bakom dokumentären ”Brevet till Farmor” som handlade om Vanna Rosenberg och hennes resa i Farmoderns fotspår i Polen. Judisk humor är är något som genomsyrar det mesta Ronn skapat.

Foto: Cornelia Schauermann

0 kr