19-20 NOVEMBER 2022

Roland Loefler arbetar med rådgivning och utveckling för ledare och ledningsteam, inom mest mångkulturella företag men också för organisationer, även judiska. Roland Loefler var under 70- och 80-talen med och organiserade många av de svenska och europeiskt koordinerade aktionerna för de judar som inte tilläts lämna Sovjetunionen.

Undercover hos ryska judar i Sovjet

Pratar med Seth och David Grossman

Paradoxen professionell jude

Hur kommer det sig att judar ofta är framgångsrika, till exempel inom litteratur, medicin, High Tech, Start Ups och annan affärsverksamhet ? Varför är det då så ofta kaos i judiska verksamheter ? Det låter ju som en paradox. Sedan 40 år hjälper Roland ledare, företag och organisationer i Europa att utveckla sin professionalism. Innan dess arbetade han under 5 år som chef för judiska organisationer. Här på Limmud presenterar han sina erfarenheter av kombinationen professionalism och judisk mentalitet.

0 kr