19-20 NOVEMBER 2022

Judiska självklarheter?

Är judendom möjlig utan hebreiska? Vi kommer att diskutera hebreiskans roll i de heliga skrifterna och behovet av att språket fortlever för att garantera judendomen i framtida generationer.

Ricky växte upp i England och flyttade till Israel vid 18 års ålder. Hon lärde sig snabbt hebreiska som är en mycket viktig faktor för att integreras i samhället. Efter tio år kom hon till Sverige och har undervisat hebreiska i Vasa Real och på Paideia kvällsundervisningen. Ricky tycker om hur språket har utvecklats och används idag.

0 kr