19-20 NOVEMBER 2022

Ricky har undervisat hebreiska under många år i Vasa Real och även nyligen på Paideias kvällskurs.  Hennes undervisning i hebreiska i fjol var synnerligen populär och väl besökt. Hon älskar språket och tycker om att ha roliga språklektioner!

Kom och snacka lite hebreiska på resan!

Vi besöker Tel Aviv, Jerusalem, Ein Gedi och Caesarea med hjälp av korta texter från läroboken ”Hebrew & Israel – first steps”. Texterna läses i små nivåanpassade samtalsgrupper. Ni väljer nivå. Förkunskaper: Kunna förstå enklare uppläst hebreiska

Bruchim habaim!

0 kr