16-17 NOVEMBER 2024

Snubbelstenar/stolpersteine – en berättelse om att återta sin historia

Den svenska flyktingpolitiken under 30-talet var mycket restriktiv. Från 1933 fram till krigsutbrottet beviljades endast 3000 tyska judar inresa. Av dessa var 500 ensamkommande flyktingbarn. Barnen räddades men berövades sina föräldrar, syskon och vänner. Hur lever man vidare med bleknande minnesbilder och insikten om att vara enda överlevande? Och vad förmedlar man till sina barn? Är en snubbelsten, en stolpersteine, en möjlighet att få tillgång till sin egen historia?

Pontus Rudberg är historiker och forskare på Hugo Valentin Centrum, Uppsala Universitet. Projektledare för Yerusha-projektet i Sverige. Författare till boken The Swedish Jews and the Holocaust (2017).

0 kr