16-17 NOVEMBER 2024

SSU och antisemitismen

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU har länge anklagats för att hysa medlemmar och förtroendevalda med uttalade antisemitiska åsikter. Inte minst i Skånedistriktet där såväl ramsor i 1:a maj-demonstrationer som uttalanden i sociala medier har tolkats i antisemitisk riktning. SSU-basen Philip Botström ger sin syn på anklagelserna. I panelen också Widar Andersson, chefredaktör för socialdemokratiska Folkbladet och Jonathan Leman, researcher Expo. Moderator: Willy Silberstein.

Philip Botström är förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

0 kr