16-17 NOVEMBER 2024

Från gårdfarihandel till varuhus. Min judiska släkt i Tyskland.

Peter berättar hur en familj av gårdfarihandlare några generationer senare på 1900-talet bygger upp en kedja av 50 varuhus i västra Tyskland och hur nazisterna ”köper” upp verksamheten.

Peter Haas är född i Berlin 1934, kom med föräldrarna till Sverige 1938.
Studier vid Handelshögskolan och Stockholms Universitet, bl a ekonomi och historia.
Politiker (fp),lärare, skolledare och utbildningschef i Danderyd. Aktiv i Judiska Museets vänförening, Judiska släktforskningsföreningen och Neve Shalom/Wahat al Salam.

0 kr