16-17 NOVEMBER 2024

 

Integration, identifikation eller religion? Dop av judar i Sverige under 400 år

I vilken omfattning har judar konverterat till kristendomen i Sverige? Och varför? Denna session skildrar de judiska konvertiternas historia under 400 år, från 1600-talets stora judedop, judereglementets tid och emancipationstiden, fram till 1900-talet. Vi kommer få möta judar för vilka dopet blev ett sätt att nå delaktighet, yrkeskarriär, utbildning eller giftermål, men också de som identifierade sig med den kristna omgivningen och kristendomen.

Moderator: Willy Silberstein.

Per Hammarström är verksam som historiker vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han disputerade 2007 på avhandlingen Nationens styvbarn: Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870–1940 och har bedrivit forskning om judisk konversion till kristendomen under svenskt 1800-tal.

Foto: Christian Mölk

0 kr