19-20 NOVEMBER 2022

”Vårt folks språk”; en historisk exposé över språkbruk
och judisk identitet i Sverige under 240 år

Under olika historiska skeden har svenska judar betraktat alltifrån (jude-)tyska till svenska och modernhebreiska till jiddisch som “deras språk”. Den svensk-judiska språkhistorien är lika föränderlig som den är komplex; en historia präglad av såväl tradition, anpassning och förnyelse, som av antisemitism, assimilation, romantik, sionism, Förintelsen och strävan efter nationellt hemmahörande. Vad är kopplingen mellan språk och judisk identitet i Sverige? Och varför förändras den konstant?

Patric Lebenswerd är sedan 2015 doktorand i lingvistisk antropologi på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. I sitt pågående avhandlingsarbete beforskar Patric historiska förhållanden mellan språk och judisk identitet i Sverige, med specifikt fokus på hur språkbruket inom den judiska gruppen har förändrats under dess historia i Sverige, samt hur dessa förändringar anknyter till gruppens sociohistoriska erfarenheter.

0 kr