18-19 NOVEMBER 2023

En glömd kulturskatt levandegör gammal tradition

En textil kulturskatt som räddats undan kristallnatten visar hur leken och humorn är ett fantastiskt medel att bevara sina traditioner.

Olle Sandberg är antikhandlare med två butiker i Gamla Stan samt en samlare sedan barndomen.

0 kr