16-17 NOVEMBER 2024

Den judiska diasporan och staten Israel – en allt mer komplicerad relation?

Kenneth Hermele är medlem i JIPF Göteborg och har i år publicerat En shtetl i Stockholm där relationen till Israel spelar en stor roll. En shtetl i Stockholm är nominerad till Augustpriset.
Olle Katz är ordförande i JIPF, lärare, socionom och skribent.

Olle Katz är ordförande i JIPF, lärare, socionom och skribent.

0 kr