16-17 NOVEMBER 2024

 

Bland traditionalister och queeraktivister – Vem talar jiddisch idag, och varför?

Inget språk har blivit dödförklarat så många gånger som jiddisch, men än brinner lågan även utanför den ultra-ortodoxa miljön, och just nu upplever såväl språket som kulturen något av en renässans. Men vilka är det som tar över facklan, och varför? De moderna jiddischisterna är en brokig skara som sträcker sig från ex-chassider, queeraktivister, vänsterrevolutionärer, identitetssökare och traditionalister – gemensamt för alla är emellertid jiddisch som identitetsmarkör.

Niklas Olniansky är född och uppvuxen i Lund och gled in i jiddischens värld på ett bananskal när det blev ett ämne vid Lunds Universitet år 2008. Idag är han en engagerad jiddischaktivist som skrivit för Yiddish Forward (Forverts), översatt litteratur, radio och TV-program, och som tillsammans med sin fru, Ida Olniansky, driver ett av världens få renodlade jiddischförlag – Olniansky Tekst Farlag. Förlaget har bland annat publicerat Harry Potter och Hobbiten på jiddisch.

0 kr