19-20 NOVEMBER 2022

Natalie Lantz är doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet och översättare av hebreisk skönlitteratur. Hennes senaste översättning, David Grossmans En häst går in på en bar, kom ut på Albert Bonniers Förlag under hösten 2017. Under 2018 publiceras hennes tolkning av Dan Pagis poesi i urval av Förlaget Faethon.

Natalies forskning fokuserar på tempelsymbolik i Dödahavsrullarna och i tidig rabbinsk litteratur. Hon är styrelseledamot i Forum för judiska studier, samt undervisar i rabbinsk litteratur vid Uppsala universitet. Under innevarande år är Natalie kulturkrönikör för Judisk krönika. Därtill producerar hon forskarseminarier och kulturevenemang med judisk tematik. Natalies intresse för hebreiska texter sträcker sig således från antika pergamentrullar till dagens litterära estrader i Jerusalem och Tel Aviv.

Den professionella juden – inkvoterad eller exkluderad?

Hur gestaltar sig en judisk kunskapsbank i yrkeslivet som journalist och akademiker? Påverkar en judisk identitet ens yrkesroll och hur andra ser på en som professionell aktör. Möt Nathalie Rothschild, journalist och Natalie Lantz, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik, i samtal med Anneli Rådestad, chefredaktör Judisk krönika.

0 kr