16-17 NOVEMBER 2024

 

”Will there be a Jewish Community in Stockholm 2050?”

What will it look like? What we do today will affect the future! Come to find out how Hillelskolan and the Jewish Community are working together to make sure that we have a vibrant, thriving future. Come and share your thoughts and ideas, and find out how you can play your part.

Natalie Lantz arbetar som projektledare på Föreningen Hillel och Judiska församlingen, i samarbete med den internationella organisationen Educating for Impact (EFI). Projektet har som mål att bidra till ett mångfacetterat och vitalt judiskt liv i Stockholm för framtida generationer. Därtill översätter Natalie hebreisk litteratur till svenska, skriver kulturjournalistik samt doktorerar i Hebreiska bibelns exegetik.

Foto: Karl Gabor.

0 kr