19-20 NOVEMBER 2022

Mona Wikhäll och född 1945 i Norrköping, där hon avlade Studentexamen 1965. Bor numera i Frankfurt am Maine,

Stolpersteinen eller inte – det är frågan?

Konstprojektet Stolpersteine utvecklade konstnären Gunter Demnig i Köln. Den första stenen lades in i en trottoar 1995. Pâ dess översida är en mässingsplatta förankrad, pâ vilken man kan läsa de ingraverade namnen och levnadsdata pâ de människor som förföljdes och mördades under nationasocialismen i Tyskland. Minnesstenarna läggs i regel framför de hus, som var offrens sista frivilligt valda bostadsadress. Under de följande âren grundades i mânga orter och städer som t.ex. i Berlin,Hamburg, Köln och Frankfurt initiativgrupper, som i samarbete med respektive städer understöder Gunter Demnig och hans projekt genom recherchearbete, kontaktsökande till över- och efterlevande och organiserar ceremonier vid själva genomförandet av stenläggningen. Som slutpunkt mynnar arbetet i ârliga dokumentationer över de förföljdas levnadsöden sâväl som tryckalster som pâ nätet. Frankfurt am Main grundades 2003 och där ligger nu 1.200 Stolpersteine. Sammanlagt finner man i Tyskland och i 22 europeiska länder 60.000 stenar. I Tyskland finns ocksâ en kontrovers diskussion om det är riktigt att lägga minnesstenar, som försmutsas och som man kanske trampar pâ, eller inte. Staden München t.ex. har beslutat att inte lägga nâgra stenar, sedan kända medlemmar inom den jüdiska församlingen uttalat sig emot projektet.

0 kr