16-17 NOVEMBER 2024

Snubbelstenar/stolpersteine – en berättelse om att återta sin historia

Den svenska flyktingpolitiken under 30-talet var mycket restriktiv. Från 1933 fram till krigsutbrottet beviljades endast 3000 tyska judar inresa. Av dessa var 500 ensamkommande flyktingbarn. Barnen räddades men berövades sina föräldrar, syskon och vänner. Hur lever man vidare med bleknande minnesbilder och insikten om att vara enda överlevande? Och vad förmedlar man till sina barn? Är en snubbelsten, en stolpersteine, en möjlighet att få tillgång till sin egen historia?

Mona Wikhäll är född 1945 i Norrköping, där hon avlade studentexamen 1965. Hon flyttade till Tyskland 1971 och bor numera i Frankfurt am Main.

Mona arbetar med i ”Initiative Stolpersteine Frankfurt am Main”, en minneskultur i form av Stolpersteine. Ett projekt initierat av konstnären Gunter Demnig.

0 kr