18-19 NOVEMBER 2023

Ukraina – första landet efter Israel med att ha en judisk president och premiärminister på samma gång

Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet, redogör för situationen i Ukraina idag, nya presidenten Zelensky, den ryska desinformationen samt framtidsprognoser.

 

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI. Kraghs forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet. Martin Kragh är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Kragh är även ledamot i styrelsen för Sverker Åströms stiftelse, och satt tidigare i den svenska avdelningen av Transparency International.

0 kr