18-19 NOVEMBER 2023

Israel och judiska diasporan på oundviklig kollision

Israel och judiska diasporan är en intressant relation att studera inom så många aspekter. För personer som är intresserade av både Israel och den judiska diasporan har det knappast undgått någon att denna relation skakar och går mot osäkra tider. Förklaringsmodellerna har oftast tagit avstamp utifrån att israeliska politiska beslut står stick i stäv med diasporans intressen. Det kan absolut ligga poänger i det resonemanget. Martin Blecher vill dock föra fram andra resonemang om denna dynamik.

Martin Blecher har skrivit två böcker om Israel. En antologi som lyfte fram företrädare för, och motståndare mot, en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Hans andra bok är en redogörelse av hur Israels rättssystem tolkat och tillämpat frågan om bosättningar.

0 kr