16-17 NOVEMBER 2024

Marina Burstein är en av grundarna till Limmud Stockholm. Marina har i många år arbetat som förläggare på Hillelförlaget där hon bland annat initierat och genomfört utgivningen av en omarbetad utgåva av Aaron Isaacs memoarer ursprungligen nedtecknade på västjiddiddisch. Vidare har hon i egenskap av representant för Judiska Församlingen i Stockholm aktivt verkat för en fördjupning av den judiska gruppens nationella minoritetsrättigheter här i Sverige.

”Stolpersteine” i Tyskland och speciellt i Frankfurt am Main – Minneskultur i form av en gatusten till minne av förföljda och mördade människor under Nationalsocialismen.

0 kr