16-17 NOVEMBER 2024

 

Synagogans 150 år långa historia

Stora Synagogan fyller 150 år i år. i samband med jubileet har Hillelförlaget tagit fram en bok under ledning av Marina Burstein. Marina berättar om synagogan och dess historia.

Moderator: John Gradowski.

Marina Burstein är född och uppvuxen i Helsingfors och Borgå. Hon flyttade till Stockholm efter avslutade universitetsstudier. Marina är en av Limmud Stockholms grundare och förläggare på Hillelförlaget. Har producerat jubileumsboken Stora Synagogan 150 år.

0 kr