18-19 NOVEMBER 2023

Snubbelstenar/stolpersteine – en berättelse om att återta sin historia

Den svenska flyktingpolitiken under 30-talet var mycket restriktiv. Från 1933 fram till krigsutbrottet beviljades endast 3000 tyska judar inresa. Av dessa var 500 ensamkommande flyktingbarn. Barnen räddades men berövades sina föräldrar, syskon och vänner. Hur lever man vidare med bleknande minnesbilder och insikten om att vara enda överlevande? Och vad förmedlar man till sina barn? Är en snubbelsten, en stolpersteine, en möjlighet att få tillgång till sin egen historia?

Marina Burstein är född och uppvuxen i Helsingfors och Borgå. Hon flyttade till Stockholm efter avslutade universitetsstudier. Marina är en av Limmud Stockholms grundare och förläggare på Hillelförlaget. Därtill i full färd med att producera jubileumsboken Stora Synagogan 150 år.

0 kr