19-20 NOVEMBER 2022

Hur tänker polisen kring demonstrationstillstånd för NMR?

Efter bråk och oroligheter vid nazistiska NMR:s demonstrationer har högljudda röster kritiserat polisen för att de gett organisationen tillstånd att demonstrera. Varför agerar NMR på detta sätt i det offentliga rummet, vad vill de uppnå och vilka är de? Vilka möjligheter har polisen att förhindra NMR? Hur kan en annan typ av lagstiftning se ut?

Maria Grahn-Farley är lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Hennes forskningsområden är främst inom postkolonial teori, kritisk teori och barnrätt.

 

0 kr