19-20 NOVEMBER 2022

Den judiska diasporan och staten Israel – en allt mer komplicerad relation?

Kenneth Hermele är medlem i JIPF Göteborg och har i år publicerat En shtetl i Stockholm där relationen till Israel spelar en stor roll. En shtetl i Stockholm är nominerad till Augustpriset.
Olle Katz är ordförande i JIPF, lärare, socionom och skribent.

Finns i styrelsen för JIPF – Judar för israelisk-palestinsk fred

 

 

0 kr