16-17 NOVEMBER 2024

Kan vi blåsa faran över för jihadistisk terror i Sverige? Finns det andra grupper som nu är större risker?

IS närvaro i Mellanöstern har försvagats och det sker allt färre jihadistiska terrorattacker i väst. Frågan många ställer sig är om vi ser en försvagning av dessa krafter även i Sverige eller är det något som sker mer i det dolda? Hur låter det på gatan i våra förorter – finns där fortfarande sympatier för attacker mot väst och mot judiska mål? Kanske stirrar vi oss blinda på islamister när det är extremism från nazistiska rörelser som blir det större hotet i framtiden?

Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm. Magnus Ranstorp har studerat terrorism och hur man motverkar våldsbejakande grupper i nästan trettio år. Tidigare var han med och utvecklad centrum för studier av terrorism och politiskt våld vid St Andrews universitet. I år har han publicerat en omfattande rapport om salafism och salafi-jihadism i Sverige.

 

0 kr