18-19 NOVEMBER 2023

Jiddisch mit fargenign

Sessionen belyser jiddisch och det judiska kulturarvet. Med språket och musiken gestaltar vi tillsammans med deltagarna ett för många bekant kulturarv, men för andra gömt eller glömt. Denna kulturskärva ska öka förståelsen och kunskapen kring jiddisch och den europeisk judiska tradition, som brutalt berövats sin civilisation. Programmet genomförs av Susanne Sznajderman-Rytz som språkvetare och med Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye, som professionella och passionerade musiker och kulturarbetare.

Louisa Lyne is an established singer and performer based in Malmö, Sweden. For several years, she has mainly focused on songs in Yiddish and their history. In 2010 Louisa started to perform on a permanent basis with the musicians that form the ensemble ”Di Yiddish Kapelye”, consisting of accordion, violin, cello, double bass, guitar and piano. With Louisa’s charismatic song and the atmosphere generated by the skilled musicians, the group has captivated and delighted audiences in various parts of the world.

 

0 kr