18-19 NOVEMBER 2023

BDS-rörelsens akademiska bojkott av Israel

BDS akademiska bojkott av Israel berör alla Israels akademiska institutioner. Inte enbart de som finns på Västbanken, utan alla högskolor och universitet, inklusive de mest prestigefyllda och mest integrerade.

 

Född i Stockholm 1950. Fil.kand.examen vid Lunds Universitet i beteende- och samhällsvetenskap 1973. Förvaltningsexamen 1979. Har arbetat på som socialsekreterare. på SFS, utredare på Företagarna, Departementssekreterare på Utbildningsdepartementet, Förvaltningschef på Judiska Församlingen Stockholm och senast (2002-2016) som Generalsekreterare på Svensk Israel-Information.

0 kr