18-19 NOVEMBER 2023

Dryga 40 år med Judiska församlingen

Sex f.d. chefer, 1973-2015, på judiska församlingen resonerar, diskuterar, berättar och kåserar om dåtiden i församlingen med blick mot framtiden under ledning av Willy Silberstein.

Lisa Abramowicz är Fil.kand Lunds universitet 1973, beteendevetenskapliga ämnen, Förvaltningsexamen Stockholms Universitet, 1979. Arbetade som handläggare på Sveriges Förenade Studentkårer 1979-85, Arbetade som departementssekr. på Utbildningsdepartementet 1985-2001, tjänstledig 1998-99 för arbete som förvaltningschef på Judiska Församlingen Sthlm, generalsekreterare på Svensk Israel-Information 2001-2016. F.n. Politiska Uppdrag i Liberalerna och i partiet Judisk Mångfald.

0 kr