16-17 NOVEMBER 2024

Vuxen B’nei Mitzva

Hur viktig är kunskap, praktisk såväl som teoretisk, för den judiska identiteten? Möt rabbin Ute Steyer och några av dem som efter två års studier gjorde sin B’nei Mitzva som vuxna i mitten av juni i år i ett samtal kring identitet och tillhörighet.
Vad innebär det att göra B’nei Mitzva som vuxen? Varför vill man göra det? Vad har det haft för betydelse för den egna judiska identiteten att göra B’nei Mitzva?

Larissa Miriam Nielsen är 63 år, gift, mor till tre barn och farmor. Hon är född och uppvuxen i Moskva av judiska föräldrar. Båda mina föräldrar blev väldigt skadade av kriget. Att jag kunde födas och fått leva är tack vare Hashem, säger Larissa. Larissa är civilingenjör, har forskarutbildning och har arbetat i Sverige sedan 1978, då hon kom direkt från Moskva.

0 kr